(SCROLL DOWN FOR ENGLISH)
คอกฝึกช้างคอกแรกที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า
ที่ศูนย์ช่วยเหลือช้างของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ทางเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ช้างที่เราช่วยเหลือมาตลอดสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เราต้องการคือคอกฝึกช้าง และวันนั้นก็มาถึง เมื่อเดือนที่แล้วทางเราได้รับทุนมาสร้างคอกฝึกช้างคอกแรกได้สำเร็จ และเรายังได้น้อง ฟาง มาทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกช้าง
ทำไมช้างจึงถูกฝึกโดยวิธีนี้ คำตอบคือเพื่อช่วยในการจัดการดูแลช้างเลี้ยงแบบไม่ลงโทษ เป็นการสอนช้างให้เชื่อฟังคำสั่งโดยการให้รางวัล การฝึกช้างโดยมีคอกกั้นยังทำให้ผู้ที่ดูแลช้างมีความปลอดภัยในขณะตรวจสุขภาพช้าง เช่น การสั่งให้ยกขา อ้าปาก ทีมสัตว์แพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน และยังทำฝูงช้างมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น
รูปภาพเหล่านี้คือรูปของ เปิ้ล ช้างสาวแสนฉลาด เปิ้ลน่ารักมาก เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสนุกสนานกับการฝึกในรูปแบบต่าง ๆทุกวัน หากท่านสนใจเรื่องราวของเปิ้ล สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.thaielephantrefuge.org/WFFT-Elephants/pun/
ทางมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าขอขอบคุณ คุณจอห์นและทีมงานจากแคมป์ช้าง อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ ที่ร่วมแบ่งปันทักษะความเชี่ยวชาญในการฝึกช้างให้แก่เรา และขอขอบคุณจากใจสำหรับคุณโรเบิร์ต เดวีส์ และครอบครัว
คุณโรเบิร์ตเคยเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิฯ มาก่อน ถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วคุณโรเบิร์ตยังต้องการช่วยเหลือช้างโดยได้มอบมรดกซึ่งถือเป็นของขวัญที่มีค่ามาก นั่นคือการมอบทุนเพื่อช่วยเหลือช้างของเรา
ทางมูลนิธิฯ ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากท่าน เพื่อช่วยช้าง 27 ตัวของเรา ให้มีชีวิตที่ดี มีความสุข อิ่มท้อง สุขภาพแข็งแรง ท่านสามารถช่วยบริจาคได้ที่ https://www.wfft.org/donate/ หรือหากท่านมีความประสงค์ช่วยเหลือสัตว์ชนิดอื่น สามารถบริจาคได้ที่ https://covidsupport.wfft.org.
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือเราผ่านช่วงเวลาโควิดมาได้จนถึง ณ ตอนนี้
Here at the WFFT Elephant Refuge we are always striving for better care and welfare of our elephants. One of the things at the top of our list was an elephant-training wall. We finally had the funds to construct our first wall last month and to hire a person, Fang, who will be responsible for implementing our new training plan.
Why train elephants in such a way? Using the positive reinforcement training method with a protective wall is a widely used humane way to aid with management and care of captive elephants. It allows us to safely perform health checks on elephants, safely perform veterinary procedures; it also provides our herd with some extra stimulation.
The elephant in this collection of photos is Pun, our very clever special young lady, she learns very fast and enjoys her daily training sessions. Learn more about her at www.thaielephantrefuge.org/WFFT-Elephants/pun/
Thank you to the John and the team at the Anantara Golden Triangle Elephant Camp for sharing your expertise in elephant training. A special thank you goes out to Robert Davies and his family. Robert was a WFFT Volunteer who sadly passed away, he left some funds for us to help the elephants, and we agreed with his family we felt this was a fitting legacy.
We still need your help to keep our 27 elephants well fed, happy, and healthy. Please consider making a donation at https://www.wfft.org/donate/ or sponsoring their care at https://covidsupport.wfft.org.
Thank you to all those who have helped us get through the pandemic so far.