ทราบไหมครับว่าลูกช้างดูดงวงตัวเองเพื่อรู้สึกถึงความปลอดภัยเเละความสะดวกสบาย เช่นเดียวกับเด็กทารกที่ดูดนิ้วโป้งตัวเอง

คุณสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ
เยี่ยมชม > อาสาสมัคร > บริจาค
www.wfft.org