เคยได้ยินคำว่าช้างไม่เคยลืมไหมครับ? นอกจากช้างจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พวกมันยังมีสมองที่ใหญ่และมีความทรงจำเป็นเลิศใกล้เคียงกับมนุษย์อีกด้วย ความจำที่ดีเลิศนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งอาหาร จดจำสมาชิกทุกตัวในฝูงจากการมองหรือดมกลิ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายระหว่างย้ายถิ่นฐาน หรือเตือนภัยทุกตัวในฝูงจากภัยคุกคามที่ตนเคยเจอ

คุณสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ
เยี่ยมชม > อาสาสมัคร > บริจาค
www.wfft.org