Fun fact friday

ทราบไหมครับว่าช้างนอนหลับเพียงคืนละ 2-4 ชั่วโมงเท่านั้น? พวกเขาถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอนน้อยที่สุดในโลก

นอกจากนั้นยังใช้เวลาส่วนใหญ่ยืนขณะนอนหลับเเต่จะมีหลับบนพื้นบ้างเป็นบางครั้งเมื่อรู้สึกปลอดภัยจากภัยคุกคามจริงๆ

คุณสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ
เยี่ยมชม > อาสาสมัคร > บริจาค
www.wfft.org