ทราบไหมครับว่าช้างสามารถถูกแสงแดดแผดเผาจนผิวเกรียมได้เหมือนกับคนเรานี้แหละ!ช้างจึงต้องสร้างครีมกันแดด

จากธรรมชาติโดยการปกคลุมร่างกายด้วยโคลนและทรายและนั้นเป็นสาเหตุว่าทำช้างถึงชอบเลอะดินเลอะโคลนตลอดเวลา

คุณสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ
เยี่ยมชม > อาสาสมัคร > บริจาค
www.wfft.org