หนึ่งกิจกรรมที่คุณยายโชคดีชอบที่สุด คือการเล่นโคลนหรืออาบโคลน. ในธรรมชาติ ช้างจะโยนโคลน ไปบนตัวเพื่อป้องกันแมลงและยังป้องกันแสงแดดอีกด้วย
สนใจช่วยบริจาคหรือสนับสนุนคุณยายโชคดี หรือสัตว์อื่นๆ สามารถติดต่อเราได้ทาง https://www.thaielephantrefuge.org/sponsorship/
มาช่วยพี่ช้างและสัตว์อื่นๆ ไปด้วยกันนะคะ
Muddy girl on a hot day. Taking a mud bath is one of Chok Dee’s favorite activities during the day. The elephants love to throw mud over themself in order to deter insects and protect their skin from sunburn.
Why not sponsor Chok Dee or one of her friends at https://www.thaielephantrefuge.org/sponsorship/