PR JOB OPENING! CALLING ALL PHOTOGRAPHERS AND VIDEOGRAPHERS (English below)

 

ตำแหน่งประชาสัมพันธ์และผ่ายสื่อสารองค์กร
ลักษณะงาน
มีความรับผิดชอบในส่วนของการผลิตสื่อเกี่ยวกับการทำงานภายในมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า รวมถึงการออกไปช่วยเหลือสัตว์และการปล่อยสัตว์คืนสู่ป่า ทั้งนี้คุณมีหน้าที่ดูแล พัฒนาให้มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าให้ประสบความสำเร็จในด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงทำงานใกล้ชิดกับทุกแผนกภายในองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่า ในตำแหน่งนี้ยังได้ร่วมเดินทางไปทำภารกิจช่วยเหลือสัตว์ทุกภารกิจภายในประเทศและยังได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ เพื่อทำสื่อในประเทศที่มีความเกี่ยวข้องมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าอีกด้วย

ความรับผิดชอบหลัก
-การถ่ายภาพและการบันทึกภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการตัดต่อภาพและภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ยังรวมถึงการเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว บทความสำหรับเสนอในสื่อออนไลน์ของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

-ดูแลช่องทางสื่อออนไลน์ – เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม และยูทูป

-ดูแลเว็บไซต์ – รายงานการดำเนินไปของกิจกรรมต่างๆ และข่าวสารภายในมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

-การสื่อสาร เกี่ยวกับการถามตอบ

-ดูแลจัดการเก็บข้อมูลเอกสารสำคัญที่เกี่ยวของกับสื่อทั้งหมดภายในองค์กร

คุณสมบัติ
-มีประสบการณ์ในการทำงานที่มีความคล้ายกับการประชาสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กร

-ทักษะการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหว

-สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

-ทักษะด้านภาษาไทย

-มีความสามารถในการทำงานอิสระ เรียงลำดับความสำคัญ และการจัดการกับเวลา

-สามารถรับมือทั้งทางร่างกายและสภาวะทางอารมณ์ที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์

-สามารถทำงานในระยะเวลาทำงานปกติที่ทำงานหลายชั่วโมงและในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไป

-รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-มีประสบการณ์กับ Adobe suite, Final Cut Pro, Web design, Graphic design และอื่น ๆ

สวัสดิการ
-สัญญาจ้างทำงานอย่างน้อย 6 เดือน

-ลาพักร้อน 2 สัปดาห์

-รวมสิ่งอำนวยความสะดวกและอาหาร 3 มื้อ

-เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

-สามารถเริ่มงานได้ทันที

ถ้าคุณอยากมีเป็นหนึ่งในทีมงานของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าที่เป็นองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านช่วยเหลือสัตว์อย่างตั้งใจมากที่สุดองค์กรหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรุณาส่งประวัติ รวมถึงจดหมายรับรองที่ว่าทำไมคุณถึงเป็นสมัครที่คู่ควรกับตำแหน่งนี้ มาได้ที่ tom.taylor@wfft.org

PR and Marketing Assistant

Job Description

You will be responsible for the production of media/press releases, reporting on all WFFT’s work including the rescue and release of animals. You will be maintaining and enhancing WFFT’s successful PR strategies. Working closely with all departments at the WFFT Wildlife Rescue Centre. This position will involve travel within Thailand to cover rescue missions among other things. You may also get the chance to travel to other countries covering WFFT’s media.

Main Responsibilities

Photography and videography reportage including photograph and video editing, writing press releases for WFFT’s media platforms

Managing social media channels – Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube

Maintaining websites – uploading press releases etc.

Communicating with WFFT’s media enquiries

Maintaining WFFT’s media archive

Desired Qualities

Experience in a similar PR/Marketing role

Photography and videography skills

Excellent command of the English language – spoken and written

The ability to work independently, balancing priorities and managing time

Must be able to handle the physical and emotional aspect of work in an animal rescue environment

Availability to work during regular working hours with the expectation to work varied hours including evenings and at various locations.

A love of nature and the environment

Thai language skills

Experience with Adobe suite, Final Cut Pro, web design, graphic design etc.

Further Info

At least 6 months commitment required

2 weeks paid holiday

Accommodation and all meals provided

Salary dependent on experience

Start date ASAP

Do you feel like becoming part of the WFFT team and working at one of the most active animal rescue NGO’s in Southeast Asia? If so, please go ahead and send your resume with a cover letter outlining why you are the ideal candidate for the position to tom.taylor@wfft.org.