ช้างในประเทศไทย ต้องการความช่วยเหลือ

ในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของทางมูลนิธิที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือช้างมากที่สุดเท่าที่เราเคยทำมา ซึ่งเป็นจำนวนช้าง 4 เชือก , ปัจจุบันเราดูแลช้างทั้งหมด 29 เชือก รวมถึงสัตว์ชนิดอื่นๆมากกว่า 700 ตัว

ช้างเชือกใหม่ได้มาถึงมูลนิธิวันนี้ตี 5 หลังจากที่ได้เดินทางไกลมาจากภาคใต้ ช้างเชือกนี้ชื่อบุญมา อายุ 71 ปี บุญมาเคยใช้เป็นช้างลากซุก และช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้ถูกใช้ด้านการท่องเที่ยวทางภาคใต้ เหมือนเช่นช้างบ้านอื่นๆกว่า 3,000 เชือก แต่เมื่อเกิดเหตุการ์ณโควิด 19 บุญมาจึงไม่สามารถใช้ทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวอีกต่อไป ควาญช้างที่ดูแลบุญมามาตลอดชีวิต ได้ย้ายมาทำงาน และดูแลบุญมา ที่มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า ชีวิตของบุญมาได้เริ่มต้นใหม่ที่นี้ จะไม่มีโซ่ และการขี่หลังอีกต่อไป

ช้างในประเทศไทย ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากเราอีกจำนวนมาก ซึ่งมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา และเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ เพื่อช่วยเหลือช้างเช่นกัน วิกฤตจากโควิด 19 ทำให้ช้างจำนวนมาก และควาญช้างไม่มีรายได้ในการดำรงค์ชีพ มีโทรศัพท์หลายสายโทรเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ตัวอย่างเช่น เช้าวันนี้มีคนขอให้ช่วยลูกวัว ที่แม่ได้เสียชีวิตลง จากทางภาคเหนือของประเทศไทย แท้จริงแล้ว เราจะไม่สามารถช่วยเหลือช้าง ,ควาญช้าง , จ่ายเงินเดือนพนักงานดูแลสัตว์ หรือซื้อที่ดินได้ หาขาดเงินบริจาค และการสนับสนุน

คุณสามารถบริจาคได้กับเราโดยตรง ไม่ว่าจะมากหรือน้อยได้ที่เวปไซต์ https://www.wfft.org/donate/
หากต้องการบริจาคให้บุญมา หรือช้างเชือกอื่นๆ สามารถทำได้ที่เวปไซต์ https://covidsupport.wfft.org/sponsorships/asian-elephants/

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยบริจาค และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ โจแอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องจากออสเตเลีย ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

The month of August goes down in WFFT’s history as the month we have given refuge to more elephants than ever before. The WFFT Herd grew by 4 elephants; we now care for 29 elephants along with 700+ other rescued animals.

The newest member of the herd arrived at 5AM this morning after a very long journey from Southern Thailand. Her name is Boon Ma, she is an astonishing 71 years old. Having spent most of her life being used as a logging elephant, she spent the last 10 years working in tourism all over Southern Thailand, like many of Thailand’s 3000+ captive elephants, when the covid crisis hit she no longer had a use in tourism. Boon Ma’s mahout who has known her all his life, has moved to WFFT to work with us and to continue to care for her. No more rides, no more chains, her new life begins now.

Thailand’s elephants need our help more than ever before. More than ever we need your help to help them. The Covid-19 crisis means so many elephants and their owners can no longer make a living to feed themselves never mind make a profit. Calls for help are currently a daily occurrence. Just this morning we heard reports of a young calf whose mother had died that needs rescuing from a camp in Northern Thailand. We literally cannot continue to bring in more elephants without funds to care for them, pay animal caretaker salaries, buy land and build more enclosures.

Direct donations large or small are needed visit https://www.wfft.org/donate/.

To sponsor the care of Boon Ma or one of our other elephants visit https://covidsupport.wfft.org/sponsorships/asian-elephants/.

Thank you to all those kind people that have donated towards rescuing these elephants and a special thank you to Joan and Co. in Australia for the continued support.